ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1223765 гривень , у тому числі загального фонду – 1223765 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
рішеня Нестерівської сільської ради "Про  сільський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №23-1/VII., рішення сесії від 12.04.2019року №24-3/VII "Про внесення змін до рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 №23-1/VII".,рішення сесії від 21.10.2019р.№27-2/VII/

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

2

Придбання предметів, матеріалів та обладнання

 

 

3

Оплата послуг  крім комунальних

 

 

4

Оплата електроенергії

 

 

5

Оплата інших енергоносіїв

 

 

6

інші поточні видатки

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 056 160

0

1 056 160

 

 

2

Придбання предметів, матеріалів та обладнання

69 904

0

69 904

 

 

3

Оплата послуг  крім комунальних

42 335

0

42 335

 

 

4

Оплата електроенергії

4 258

0

4 258

 

 

5

Оплата інших енергоносіїв

49 995

0

49 995

 

 

6

інші поточні видатки

1 113

0

1 113

 

 

Усього

1 223 765

0

1 223 765

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного та соціального розвитку села Нестерівка

1 223 765

0

1 223 765

 

 

 

Усього

1 223 765

0

1 223 765

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

7,50

0,00

7,50

 

 

 

Обсяг виділених коштів на придбання канц.товарів

грн.

кошторис

74904,00

0,00

74904,00

 

 

 

Обсяг виділених коштів на оплату послуг

грн.

кошторис

48335,00

0,00

48335,00

 

 

 

Обсяг видатків на оплату електроенергії

грн.

кошторис

4258,00

0,00

4258,00

 

 

 

Обсяг виділених коштів на придбання енергоносіїв

грн.

кошторис

49995,00

0,00

49995,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал реєстрації

67,00

0,00

67,00

 

 

 

кількість послуг укртелекому

од.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість споживання активної електроенергії

кВт. год.

розрахунок

1500,00

0,00

1500,00

 

 

 

кількість вугілля

од.

розрахунок

3,50

0,00

3,50

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнал реєстрації

4,00

0,00

4,00

 

 

 

кількість послуг заправки катриджів

од.

розрахунок

18,00

0,00

18,00

 

 

 

кількість дров

куб.м.

розрахунок

22,00

0,00

22,00

 

 

 

кількість послуг інтернету

од.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість послуг супроводження програмного забезпечення

од.

розрахунок

3,00

0,00

3,00

 

 

 

кількість послуг сигналізації

од.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість послуг ремонту комп"ютерної  техніки

од.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість канцтоварів

шт.

розрахунок

120,00

0,00

120,00

 

 

 

кількість послуг  оголошення в газету

од.

розрахунок

8,00

0,00

8,00

 

 

 

кількість комплектів періодичних видань

шт.

розрахунок

12,00

0,00

12,00

 

 

 

кількість запчастин

шт.

розрахунок

20,00

0,00

20,00

 

 

 

кількість  бензину для автомобіля

літрів

розрахунок

1000,00

0,00

1000,00

 

 

 

кількість бланків типографії

шт.

розрахунок

120,00

0,00

120,00

 

 

 

кількість змінних носіїв

шт.

розрахунок

6,00

0,00

6,00

 

 

 

кількість послуг по ремонту автомобіля

од.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість споживання одного кіловата електроенергії

грн.

розрахунок

2,84

0,00

2,84

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

67,00

0,00

67,00

 

 

 

середні витрати на придбання одної тони вугілля

грн.

розрахунок

7370,00

0,00

7370,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

4,00

0,00

4,00

 

 

 

середні витрати на придбання одного метра кубічного дров

грн.

розрахунок

1100,00

0,00

1100,00

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунок

116,13

0,00

116,13

 

 

 

середні витрати на оплату послуг укртелекому за один місяць

грн.

розрахунок

160,00

0,00

160,00

 

 

 

середні витрати на оплату послуг сигналізації за один місяць

грн.

розрахунок

220,00

0,00

220,00

 

 

 

середні витрати на оплату послуг інтернету за один місяць

грн.

розрахунок

600,00

0,00

600,00

 

 

 

середні витрати на оплату послуг заправки одного катриджа

грн.

розрахунок

140,00

0,00

140,00

 

 

 

середні витрати на оплату послуг супроводження програмного

грн.

розрахунок

2920,00

0,00

2920,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на оплату послуг ремонту комп"ютерної  техніки

грн.

розрахунок

2000,00

0,00

2000,00

 

 

 

середні витрати на оплату послуг оголошення в газету

грн.

розрахунок

150,00

0,00

150,00

 

 

 

середні витрати на оплату послуг ремонту автомобіля

грн.

розрахунок

6000,00

0,00

6000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка витрачених коштів у плановому періоді до минулого року

%

розрахунок

20,00

0,00

20,00

 

 

 

Динаміка витрачених коштів у плановому періоді до минулого року

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

відсоток виділених коштів до попереднього періоду

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.