ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0113033 )

 ( 1070 )

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –34500 гривень , у тому числі загального фонду – 34500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР,Бюд жетний кодекс України (із змінами та доповненнями), Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в
Україні",Наказ Міністерства фінансів України від 26 .08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 1 4.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу", Постанови і розпоряд ження Кабінету Міністрів України, Накази Державної казначейської служби України, Рішення Нестерівської сільської ради №23-1/VII
від 21.12. 2018 року "Про сільський бюджет на 2019рік", рішення сесії від 21.10.2019року №27-2/VII.

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

34 500

0

34 500

 

 

Усього

34 500

0

34 500

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма "турбота"

34 500

0

34 500

 

 

 

Усього

34 500

0

34 500

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

осіб

розрахунок

23,00

0,00

23,00

 

 

 

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

од.

договір

1,00

0,00

1,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн.

розрахунок

1500,00

0,00

1500,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

М.П.