ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 14.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –88915 гривень , у тому числі загального фонду – 88915 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

" Конституція України,  Бюджетний кодекс України,  Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"",  Закон України ""Про бібліотеки та  бібліотечну справу"",
 Постанова КМ України ""Про заробітну плату працівникам бібліотек"" від 30.09.2009р. №1073,  Постанова КМ України ""Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності"" від 12.12.2011 р. №1271;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про  деякі питання запровадження  программно – цільового методу  складання та виконання  місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016р. №860 ( на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679), яким затверджені в новій редакції.            
  рішення Нестерівської сільської ради  21.12.2018р. « Про  сільський  бюджет на 2019 рік.» №23-1/VII
"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

null

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

88 915

0

88 915

 

 

Усього

88 915

0

88 915

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного і соціального розвитку села Нестерівка

88 915

0

88 915

 

 

 

Усього

88 915

0

88 915

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

мережа

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

цифровий звіт

10,14

0,00

10,14

 

 

 

число читачів

тис.осіб

цифровий звіт

0,55

0,00

0,55

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

цифровий звіт

11,48

0,00

11,48

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.грн.

книга руху

35,95

0,00

35,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

розрахунок

10,14

0,00

10,14

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

розрахунок

0,99

0,00

0,99

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 14.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

       УКРАЇНА

 

НЕСТЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

20140,с. НЕСТЕРІВКА, вул. Центральна, 4  тел. 78-2-31  код єдрпоу 25659817

   

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14.01.2019                                                               №3

 

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм сільського

бюджету на 2019 рік

 

 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 №23-1/VII «Про сільський (селищний) бюджет на 2019 рік»

 

НАКАЗУЮ:

 

Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету:

1.КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (додається).

2. КПКВКМБ 0111010« Надання дошкільної освіти» (додається);

3.КПКВКМБ 0113033«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (додається).

4. КПКВКМБ 0113210«Організація та проведення громадських робіт» (додається).

5. КПКВКМБ 0113242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (додаються).

  6. КПКВКМБ 0114030«Забезпечення діяльності бібліотек» (додаються).

  7. КПКВКМБ 0114060«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (додаються).

  8. КПКВКМБ 0116030«Організація благоустрою населених пунктів» (додаються).

  9. КПКВКМБ 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (додаються).

  10. КПКВКМБ 0117691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (додаються).

   11. КПКВКМБ 0118330« Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» (додаються).

  

   12.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                   Кривда І.П