ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –407372 гривень , у тому числі загального фонду – 194372 гривень та спеціального фонду – 213000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1. Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI
2. Постанова Кабінету міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати  праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами);
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 року № 1026
4.Рішення Нестерівської сільської ради "Про сільський бюджет Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2019рік" від 21.12.2018 №23-1/VII
5.рішення сесії від 12.04.2019року №24-3/VII "Про внесення змін до рішення Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2019рік".рішення сесії від 19.07.2019 №26-2/VII., рішення сесії від 21.10.2019р.№27-2/VII.
 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

2

оплата електроенергії

 

 

3

оплата інших енергоносіїв

 

 

4

Капітальний ремонт приміщення будинку культури

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

185 357

10 000

195 357

 

 

2

оплата електроенергії

2 415

0

2 415

 

 

3

оплата інших енергоносіїв

6 600

0

6 600

 

 

4

Капітальний ремонт приміщення будинку культури

0

203 000

203 000

 

 

Усього

194 372

213 000

407 372

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного і соціального розвитку села Нестерівка

194 372

213 000

407 372

 

 

 

Усього

194 372

213 000

407 372

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

мережа

1,00

0,00

1,00

 

 

 

обсяг видатків на оплату електроенергії

грн.

кошторис

2415,00

0,00

2415,00

 

 

 

обсяг виділених коштів на придбання енергоносіїв

грн.

кошторис

6600,00

0,00

6600,00

 

 

 

обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури

грн.

кошторис

0,00

203000,00

203000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

мережа

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

кошторис

185,36

0,00

185,36

 

 

 

видатки спеціального фонду на забості палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

кошторис

0,00

10000,00

10000,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість кВт активної електроенергії

кВт. год.

розрахунок

850,00

0,00

850,00

 

 

 

кількість дров

куб.м.

розрахунок

6,00

0,00

6,00

 

 

 

кількість кв.м. на яких планується капітальний ремонт

кв.м.

розрахунок

0,00

300,00

300,00

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

план заходів

4,00

0,00

4,00

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

внутрішній облік

80,00

0,00

80,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на 1 кВт

грн.

розрахунок

2,84

0,00

2,84

 

 

 

середні витрати на придбання одлного м.куб дров

грн.

розрахунок

1100,00

0,00

1100,00

 

 

 

середні витрати одного кв.м

грн.

розрахунок

0,00

677,00

677,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток виділених коштів до плану

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.