ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –207372 гривень , у тому числі загального фонду – 207372 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1. Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI
2. Постанова Кабінету міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати  праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами);
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 року № 1026
4.Рішення Нестерівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019рік" від 21.12.2018 №23-1/VII

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

null

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

207 372

0

207 372

 

 

Усього

207 372

0

207 372

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного і соціального розвитку села Нестерівка

207 372

0

207 372

 

 

 

Усього

207 372

0

207 372

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

мережа

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

мережа

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

кошторис

207,37

0,00

207,37

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

план заходів

4,00

0,00

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

внутрішній облік

80,00

0,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

       УКРАЇНА

 

НЕСТЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

20140,с. НЕСТЕРІВКА, вул. Центральна, 4  тел. 78-2-31  код єдрпоу 25659817

   

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14.01.2019                                                               №3

 

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм сільського

бюджету на 2019 рік

 

 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 №23-1/VII «Про сільський (селищний) бюджет на 2019 рік»

 

НАКАЗУЮ:

 

Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету:

1.КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (додається).

2. КПКВКМБ 0111010« Надання дошкільної освіти» (додається);

3.КПКВКМБ 0113033«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (додається).

4. КПКВКМБ 0113210«Організація та проведення громадських робіт» (додається).

5. КПКВКМБ 0113242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (додаються).

  6. КПКВКМБ 0114030«Забезпечення діяльності бібліотек» (додаються).

  7. КПКВКМБ 0114060«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (додаються).

  8. КПКВКМБ 0116030«Організація благоустрою населених пунктів» (додаються).

  9. КПКВКМБ 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (додаються).

  10. КПКВКМБ 0117691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (додаються).

   11. КПКВКМБ 0118330« Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» (додаються).

  

   12.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                   Кривда І.П