ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –386831 гривень , у тому числі загального фонду – 98831 гривень та спеціального фонду – 288000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР ""Про місцеве самоврядування в Україні"";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII ""Про Державний бюджет України на 2019 рік"";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 № 23-1/VІІ ""Про сільський бюджет Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2019 рік"".                                                       
 рішення сесії від 12.04.2019року №24-3/VII "Про внесення змін до рішення Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2019 рік".рішення сесії від 19.07.2019 №26-2/VII                                                            "                                                                                                                                                          
 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня благоустрою села

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Підтримка благоустрою населеного пункту

 

 

2

Оплата енергоносіїв

 

 

3

Поточний ремонт вуличного освітлення

 

 

4

інші поточні видатки

 

 

5

Придбання предметів і обладнання довгострокового користування

 

 

6

Капітальний ремонт (додаткове влаштування)електроосвітлення

 

 

7

оплата за цивільно-правовим договором

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Підтримання в належному стані території благоустрою населенного пункту(обкошування та придбання матеріалів для цих цілей)

22 737

0

22 737

 

 

2

Оплата енергоносіїв

33 894

0

33 894

 

 

3

Поточний ремонт вуличного освітлення

39 900

0

39 900

 

 

4

інші поточні видатки

2 300

0

2 300

 

 

5

Придбання предметів і обладнання довгострокового користування

0

22 000

22 000

 

 

6

Капітальний ремонт (додаткове влаштування)електроосвітлення та приєднання до живильної електро мережі вуличного освітлення

0

210 000

210 000

 

 

7

оплата за цивільно-правовим договором

0

0

0

 

 

8

Забезпечення благоустрою кладовищ

0

56 000

56 000

 

 

Усього

98 831

288 000

386 831

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного і соціального розвитку села Нестерівка

98 831

288 000

386 831

 

 

 

Усього

98 831

288 000

386 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа вулиць що потребує підтримки в належному стані

га.

розрахунок

7,00

0,00

7,00

 

 

 

Відшкодування за спожиту електричну енергію                       

грн.

кошторисна документація   

33894,00

0,00

33894,00

 

 

 

Кількість об"єктів які потребують поточного ремонту

од.

розрахунок

38,00

0,00

38,00

 

 

 

Обсяг виділених коштів на придбання предметів і обладнання довгострокового користування

грн.

кошторис

0,00

22000,00

22000,00

 

 

 

Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт електроосвітлення

 

кошторис

0,00

210000,00

210000,00

 

 

 

обсяг видатків

грн.

кошторис

56000,00

0,00

56000,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа вулиць що планується утримуватись в належному стані

га.

розрахунок

7,00

0,00

7,00

 

 

 

Кількість електричної енергії                     

кВт. год.

розрахунок

11950,00

0,00

11950,00

 

 

 

Кількість об"єктів на яких планується проводитись поточний ремонт

од.

розрахунок

38,00

0,00

38,00

 

 

 

Кількість предметів і обладнання довгострокового користування

шт.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

 

 

 

кількість метрів де планується капітальний ремонт електроосвітлення

шт.

розрахунок

0,00

800,00

800,00

 

 

 

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

кв.м.

розрахунок

190,00

0,00

190,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 вулиці

грн.

розрахунок

3248,14

0,00

3248,14

 

 

 

Вартість 1 кВт/год                         

грн.

розрахунок

2,84

0,00

2,84

 

 

 

Середні витрати на  на проведення поточного ремонту одного об"єкту                                                                                                                          Середні витрати на  на проведення поточного ремонту одного об"єкту водопостачання                                                                                                                                                                                                                                                     

грн.

розрахунок

1000,00

0,00

1000,00

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці товару

грн.

розрахунок

0,00

22000,00

22000,00

 

 

 

середні витрати на один метр де планується капітальний ремонт електроосвітлення

 

розрахунок

0,00

263,00

263,00

 

 

 

середня вартість матеріалів для для робіт по влаштуванню кладовища

грн.

розрахунок

294,74

0,00

294,74

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага поліпшення забезпечення належного утримання вулиць

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

Динаміка кількості витрачених коштів у плановому періоді до

%

розрахунок

23,00

0,00

23,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

фактичного показника попереднього періоду                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток кількості об"єктів  ,на яких планується  проведення  проведення поточного ремонту, до кількості об"єктів, які його потребують

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

Відсоток виділених коштів до потреби

%

розрахунок

0,00

100,00

100,00

 

 

 

відсоток виділення коштів до плану

%

розрахунок

0,00

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №71-ОД від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.