ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –118931 гривень , у тому числі загального фонду – 118931 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР ""Про місцеве самоврядування в Україні"";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII ""Про Державний бюджет України на 2019 рік"";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 № 23-1/VІІ ""Про сільський бюджет Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2019 рік"".                                                                                                                                                      "                                                                                                                                                          
 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

null

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня благоустрою села

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Підтримка благоустрою населеного пункту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Підтримання в належному стані території благоустрою населенного пункту(обкошування та придбання матеріалів для цих цілей)

22 737

0

22 737

 

 

2

 

33 894

0

33 894

 

 

3

 

60 000

0

60 000

 

 

4

 

2 300

0

2 300

 

 

Усього

118 931

0

118 931

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного і соціального розвитку села Нестерівка

118 931

0

118 931

 

 

 

Усього

118 931

0

118 931

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа вулиць що потребує підтримки в належному стані

га.

розрахунок

7,00

0,00

7,00

 

 

 

Відшкодування за спожиту електричну енергію                       

грн.

кошторисна документація   

33894,00

0,00

33894,00

 

 

 

Кількість об"єктів які потребують поточного ремонту

од.

розрахунок

60,00

0,00

60,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа вулиць що планується утримуватись в належному стані

га.

розрахунок

7,00

0,00

7,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Кількість електричної енергії                     

кВт. год.

розрахунок

11950,00

0,00

11950,00

 

 

 

Кількість об"єктів на яких планується проводитись поточний ремонт

од.

розрахунок

60,00

0,00

60,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 вулиці

грн.

розрахунок

3248,14

0,00

3248,14

 

 

 

Вартість 1 кВт/год                         

грн.

розрахунок

2,84

0,00

2,84

 

 

 

Середні витрати на  на проведення поточного ремонту одного об"єкту                                                                                                                          Середні витрати на  на проведення поточного ремонту одного об"єкту водопостачання                                                                                                                                                                                                                                                      

грн.

розрахунок

1000,00

0,00

1000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага поліпшення забезпечення належного утримання вулиць

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

Динаміка кількості витрачених коштів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду                              

%

розрахунок

23,00

0,00

23,00

 

 

 

Відсоток кількості об"єктів  ,на яких планується  проведення  проведення поточного ремонту, до кількості об"єктів, які його потребують

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

       УКРАЇНА

 

НЕСТЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

20140,с. НЕСТЕРІВКА, вул. Центральна, 4  тел. 78-2-31  код єдрпоу 25659817

   

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14.01.2019                                                               №3

 

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм сільського

бюджету на 2019 рік

 

 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 №23-1/VII «Про сільський (селищний) бюджет на 2019 рік»

 

НАКАЗУЮ:

 

Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету:

1.КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (додається).

2. КПКВКМБ 0111010« Надання дошкільної освіти» (додається);

3.КПКВКМБ 0113033«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (додається).

4. КПКВКМБ 0113210«Організація та проведення громадських робіт» (додається).

5. КПКВКМБ 0113242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (додаються).

  6. КПКВКМБ 0114030«Забезпечення діяльності бібліотек» (додаються).

  7. КПКВКМБ 0114060«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (додаються).

  8. КПКВКМБ 0116030«Організація благоустрою населених пунктів» (додаються).

  9. КПКВКМБ 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (додаються).

  10. КПКВКМБ 0117691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (додаються).

   11. КПКВКМБ 0118330« Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» (додаються).

  

   12.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                   Кривда І.П