ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №44-ОД від 01.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –301701 гривень , у тому числі загального фонду – 301701 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

"Конституція України (Закон України  від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI)
Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""  Рішення сесії Нестерівської сільської ради №23-1/VII   від 21.12.2018 року ""Про сільський бюджет Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2019 рік""
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року" , рішення сесії від 12.04.2019року №24-3/VII "Про внесення змін до рішення сільської ради від  21.12.2018 року №23-1/VII ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

 

301 701

0

301 701

 

 

Усього

301 701

0

301 701

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Сільська програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт пов"язаних з будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності в адміністративних межах Нестерівської сільської ради на 2016-2020роки

301 701

0

301 701

 

 

 

Усього

301 701

0

301 701

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа вулично-дорожньої мережі яка потребує проведення поточного ремонту

кв.м.

інформаційна довідка

633,00

0,00

633,00

 

 

 

Сума видатків для виготовлення проектної документації на ремонт доріг комунальної власності

грн.

кошторис

16500,00

0,00

16500,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується  проведення поточног

кв.м.

інформаційна довідка

633,00

0,00

633,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Середня вартість проведення 1кв.м. поточного ремонту

тис.грн.

розрахунки

0,45

0,00

0,45

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага площі дорожно транспортної мережі , яка потребує ремонту до лощі, яку планується вілремонтувати                                                                                                                                                                                      

%

розрахунки

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №44-ОД від 01.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.