ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №29-ОД від 16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Нестерівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0111010 )

 ( 0910 )

Надання дошкільної освіти

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –759129 гривень , у тому числі загального фонду – 740726 гривень та спеціального фонду – 18403 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового  переліку   бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів", рішеня Нестерівської сільської ради "Про  сільський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №23-1/VII., рішення сесії від 12.04.2019року №24-3/VII "Про внесення змін до рішення Нестерівської сільської ради від 21.12.2018 №23-1/VII".

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

 

 

2

Забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку села Нестерівка

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

60 461

18 403

78 864

 

 

2

Забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку села Нестерівка

680 265

0

680 265

 

 

Усього

740 726

18 403

759 129

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма економічного та соціального розвитку села Нестерівка

740 726

18 403

759 129

 

 

 

Усього

740 726

18 403

759 129

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць

од.

штатний розпис

6,00

0,00

6,00

 

 

 

обсяг видатків на придбання вікон

грн.

кошторис

40,00

0,00

40,00

 

 

 

кількість груп

од.

внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

мережа навчальних закладів

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

од.

штатний розпис

3,75

0,00

3,75

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

од.

штатний розпис

0,25

0,00

0,25

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількість вікон які потребують заміни

од.

розрахунок

15,00

0,00

15,00

 

 

 

кількість фактично зайнятих штатних одиниць

од.

розрахунок

5,75

0,00

5,75

 

 

 

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

Звіт по мережі

25,00

0,00

25,00

 

 

 

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

журнал обліку щоденного відвідування

15,00

0,00

15,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість заміни одного вікна

грн.

розрахунок

2,66

0,00

2,66

 

 

 

середні витрати на утримання одного працівника

грн.

розрахунок

80134,09

0,00

80134,09

 

 

 

середні витрати на 1 дитину

грн.

Кошторис

3364,00

0,00

3364,00

 

 

 

діто-дні відвідування

днів

Звіт по мережі

1346,00

0,00

1346,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток виділення коштів до потреби

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

%

внутрішній облік

100,00

0,00

100,00

 

 

 

кількість днів відвідування

од.

журнал обліку щоденного відвідування

214,00

0,00

214,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження №29-ОД від 16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.