Додаток №3
                        до рішення Нестерівської сільської_ради від 23.12.2019року №29-1/VII
                        "Про сільський бюджет Нестерівської сільської ради Маньківського району на 2020 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету на 2020 рік
                                 
23311513000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нестерівська сільська рада 2 797 712,00 2 797 712,00 1 650 970,00 179 842,00 0,00 557 675,00 12 389,00 28 315,00 0,00 0,00 529 360,00 3 355 387,00
0110000      Нестерівська сільська рада 2 797 712,00 2 797 712,00 1 650 970,00 179 842,00 0,00 557 675,00 12 389,00 28 315,00 0,00 0,00 529 360,00 3 355 387,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 265 389,00 1 265 389,00 975 911,00 54 058,00 0,00 2 737,00 0,00 2 737,00 0,00 0,00 0,00 1 268 126,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 265 389,00 1 265 389,00 975 911,00 54 058,00 0,00 2 737,00 0,00 2 737,00 0,00 0,00 0,00 1 268 126,00
  1000   ОСВІТА 668 526,00 668 526,00 401 587,00 83 691,00 0,00 20 200,00 0,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 688 726,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 668 526,00 668 526,00 401 587,00 83 691,00 0,00 20 200,00 0,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 688 726,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 111 504,00 111 504,00 47 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 504,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 34 384,00 34 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 384,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 57 620,00 57 620,00 47 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 620,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 348 138,00 348 138,00 207 350,00 16 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 138,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 103 249,00 103 249,00 74 892,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 249,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 244 889,00 244 889,00 132 458,00 9 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 889,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 139 583,00 139 583,00 18 892,00 25 386,00 0,00 489 360,00 12 389,00 0,00 0,00 0,00 489 360,00 628 943,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 139 583,00 139 583,00 18 892,00 25 386,00 0,00 489 360,00 12 389,00 0,00 0,00 0,00 489 360,00 628 943,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 44 184,00 44 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 184,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок  44 184,00 44 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 184,00
   
                                 
                                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      коштів місцевого бюджету                        
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
0117691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 478,00 0,00 1 478,00 0,00 0,00 0,00 1 478,00
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 478,00 0,00 1 478,00 0,00 0,00 0,00 1 478,00
  9700   СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 211 388,00 211 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 388,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 211 388,00 211 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 388,00
  9800   СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
X X X УСЬОГО 2 797 712,00 2 797 712,00 1 650 970,00 179 842,00 0,00 557 675,00 12 389,00 28 315,00 0,00 0,00 529 360,00 3 355 387,00
                                 
    Головний бухгалтер   Кулинич В.В