Додаток №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення __Нестерівської сільської__ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"№29-1/VII від 23.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків сільського бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23311513000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0100000

 

 

Нестерівська сільська рада

2 639 865,00

2 639 865,00

1 636 801,00

179 842,00

0,00

28 315,00

0,00

28 315,00

0,00

0,00

0,00

2 668 180,00

 

 

0110000

 

 

 Нестерівська сільська рада

2 639 865,00

2 639 865,00

1 636 801,00

179 842,00

0,00

28 315,00

0,00

28 315,00

0,00

0,00

0,00

2 668 180,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 255 389,00

1 255 389,00

975 911,00

54 058,00

0,00

2 737,00

0,00

2 737,00

0,00

0,00

0,00

1 258 126,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 255 389,00

1 255 389,00

975 911,00

54 058,00

0,00

2 737,00

0,00

2 737,00

0,00

0,00

0,00

1 258 126,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

657 378,00

657 378,00

401 587,00

83 691,00

0,00

20 200,00

0,00

20 200,00

0,00

0,00

0,00

677 578,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

657 378,00

657 378,00

401 587,00

83 691,00

0,00

20 200,00

0,00

20 200,00

0,00

0,00

0,00

677 578,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

108 504,00

108 504,00

47 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 504,00

 

 

0113033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

34 384,00

34 384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 384,00

 

 

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

57 620,00

57 620,00

47 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 620,00

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 500,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 500,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

313 175,00

313 175,00

207 350,00

16 707,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 175,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

103 249,00

103 249,00

74 892,00

7 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 249,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

209 926,00

209 926,00

132 458,00

9 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 926,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

90 296,00

90 296,00

4 723,00

25 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 296,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

90 296,00

90 296,00

4 723,00

25 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 296,00

 

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

44 184,00

44 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 184,00

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

44 184,00

44 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 184,00

 

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

0,00

0,00

1 478,00

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

0,00

0,00

1 478,00

 

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

170 939,00

170 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 939,00

 

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

170 939,00

170 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 939,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

2 639 865,00

2 639 865,00

1 636 801,00

179 842,00

0,00

28 315,00

0,00

28 315,00

0,00

0,00

0,00

2 668 180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Кулинич В.В

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Нестерівської сільської_ради

 

 

 

 

 

"Про сільський_ бюджет  на 2020 рік"№29-1/VII від 23.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

сільського бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23311513000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

2 525 673,00

2 524 195,00

1 478,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

814 568,00

814 568,00

0,00

0,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

138 235,00

138 235,00

0,00

0,00

 

 

14021900

Пальне

138 235,00

138 235,00

0,00

0,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

599 499,00

599 499,00

0,00

0,00

 

 

14031900

Пальне

599 499,00

599 499,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

76 834,00

76 834,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

1 709 627,00

1 709 627,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

938 257,00

938 257,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

4 615,00

4 615,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3 154,00

3 154,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

7 304,00

7 304,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1 336,00

1 336,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

569 630,00

569 630,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

64 626,00

64 626,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

287 592,00

287 592,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

771 370,00

771 370,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

27 256,00

27 256,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

79 624,00

79 624,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

664 490,00

664 490,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

938,00

0,00

938,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

540,00

0,00

540,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

24 428,00

1 491,00

22 937,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1 491,00

1 491,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1 470,00

1 470,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

558,00

558,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

912,00

912,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

21,00

21,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

21,00

21,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

22 937,00

0,00

22 937,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

22 937,00

0,00

22 937,00

0,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

20 200,00

0,00

20 200,00

0,00

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

2 737,00

0,00

2 737,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

50000000

Цільові фонди  

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

2 554 001,00

2 525 686,00

28 315,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

2 668 180,00

2 639 865,00

28 315,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Кулинич В.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення _Нестерівської сільської_ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про _сільський бюджет  на 2020 рік"№29-1/VII від 23.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23311513000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0100000

 

 

Нестерівська сільська рада

 

 

1 325 647,00

1 301 232,00

24 415,00

0,00

 

 

0110000

 

 

 Нестерівська сільська рада

 

 

1 325 647,00

1 301 232,00

24 415,00

0,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 

90 432,00

87 695,00

2 737,00

0,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

90 432,00

87 695,00

2 737,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Сільська програма економічного і соціального розвитку села
 

Рішення сесії №29-2/VII від 23.12.2019року

90 432,00

87 695,00

2 737,00

0,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

 

 

677 578,00

657 378,00

20 200,00

0,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

677 578,00

657 378,00

20 200,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Сільська програма економічного і соціального розвитку села
 

Рішення сесії №29-2/VII від 23.12.2019року

677 578,00

657 378,00

20 200,00

0,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

108 504,00

108 504,00

0,00

0,00

 

 

0113033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

34 384,00

34 384,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма "Турбота"
 

Рішення сесії №35/14/VI від 31.01.2015року

34 384,00

34 384,00

0,00

0,00

 

 

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

 

 

57 620,00

57 620,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма організації та фінансування у 2018-2020роках громадських робіт
 

Рішення сесії №20-13/VII від 18.06.2018року

57 620,00

57 620,00

0,00

0,00

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

16 500,00

16 500,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма "Турбота"
 

Рішення сесії №35/14/VI від 31.01.2015року

16 500,00

16 500,00

0,00

0,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 

 

313 175,00

313 175,00

0,00

0,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

103 249,00

103 249,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Сільська програма економічного і соціального розвитку села

Рішення сесії №29-2/VII від 23.12.2019року

103 249,00

103 249,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

209 926,00

209 926,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Сільська програма економічного і соціального розвитку села
 

Рішення сесії №29-2/VII від 23.12.2019року

209 926,00

209 926,00

0,00

0,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

90 296,00

90 296,00

0,00

0,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

90 296,00

90 296,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Сільська програма економічного і соціального розвитку села
 

Рішення сесії №29-2/VII від 23.12.2019року

90 296,00

90 296,00

0,00

0,00

 

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

 

 

44 184,00

44 184,00

0,00

0,00

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

44 184,00

44 184,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  державного значення,які проходять територією  Черкаської області та  автомобільних доріг  загального користування місцевого, державного  значення та доріг комунальної власності в адмінмежах Нестерівської сільської ради та за її межами на 2016 -2020 роки
 

Рішення сесії №5-3/VII від 31.05.2016року

44 184,00

44 184,00

0,00

0,00

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма екології населеного пункту Нестерівської сільської ради на 2017-2019роки
 

Рішення сесії №17-12/VII від 07.12.2017року

1 478,00

0,00

1 478,00

0,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

X

X

1 325 647,00

1 301 232,00

24 415,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Кулинич В.В

 

 

 

 

                  Додаток 3
                  до  рішення сесії Нестерівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2020рік "від 23.12.2019р.№29-1/VII
                       
                                           Міжбюджетні трансферти на 2020 рік    
грн                                
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з районного бюджету     Трансферти з сільського бюджету
субвенції усього     субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
Інші субвенції з місцевого бюджету     інші субвенції з місцевого бюджету
На утримання закладів освіти На утримання закладів культури         Районної програма «Соціальний захист ветеранів, осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2011-2020роки» Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маньківському  районі та підтримка комунального некомерційного підприємства «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради  на 2018-2021рр   «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»- Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2020роки    
1 2 5 6 7 8 9     12 13   14 15 16 17 18
2331151300 Нестерівський сільський бюджет 74812 39367     114179                    
2331120000 Маньківський районний бюджет               5000 114639   43740 7560     170939
9900000000 Державний бюджет                             0
Х УСЬОГО 74812 39367 0 0 114179 0 0 5000 114639 0 43740 7560 0 0 170939
                                 
       
  Головний бухгалтер                                                                         Кулинич В.В