Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за 2018рік

                   За 2018рік дохідна  частина  бюджету разом загального  та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради склала  в сумі  -2627,974тис.грн., без урахуванн трансфертів (дотації).По загальному фонду-2676,943тис.грн (108,54%), по спеціальному фонду-47,210тис.грн. (191,94%);з урахуванням трансфертів- 2724,153 тис.грн.  а  саме:

10000000

Податкові надходження  

2546048,14

107,44 %

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

909801,84

109,17 %

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

164366,19

82,28 %

14021900

Пальне

164366,19

82,28 %

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

669429,65

118,91 %

14031900

Пальне

669429,65

118,91 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

76006,00

107,64 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

76006,00

107,64 %

18000000

Місцеві податки

1636246,30

106,50 %

18010000

Податок на майно

927505,55

101,14 %

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1866,27

0,00 %

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1771,58

219,53 %

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3622,23

129,37 %

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

152,16

51,06 %

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

584719,12

94,99 %

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

24234,19

171,80 %

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

311140,00

109,75 %

18050000

Єдиний податок  

708740,75

114,45 %

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

50588,90

83,57 %

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

53305,80

172,95 %

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

604846,05

114,58 %

20000000

Неподаткові надходження  

34716,25

7783,91 %

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1036,25

232,34 %

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1012,62

232,79 %

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

796,62

183,13 %

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

216,00

0,00 %

22090000

Державне мито  

23,63

214,82 %

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

23,63

214,82 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

33680,00

0,00 %

24060000

Інші надходження  

33680,00

0,00 %

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

33680,00

0,00 %

40000000

Офіційні трансферти  

96179,00

100,00 %

41000000

Від органів державного управління  

96179,00

100,00 %

 41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

96179,00

100,00 %

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за 2018рік  по загальному фонду склало  210,631тис.грн. (108,54%)

 2676,943

108,54%

10000000

Податкові надходження  

1557,82

148,93 %

19000000

Інші податки та збори 

1557,82

148,93 %

19010000

Екологічний податок 

1557,82

148,93 %

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

1031,32

135,34 %

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

526,50

185,39 %

20000000

Неподаткові надходження  

42352,46

249,13 %

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

42352,46

249,13 %

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

16658,50

97,99 %

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

16658,50

97,99 %

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25693,96

0,00 %

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

5510,50

0,00 %

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

20183,46

0,00 %

50000000

Цільові фонди  

3300,00

50,38 %

50000000

Цільові фонди  

3300,00

50,38 %

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

3300,00

50,38 %

 

всього

47210,28

191,94%

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів по загальному фонду за 2018рік склали 2319,415тис.грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –922,757тис.грн

      - Дошкільний навчальний заклад– 598,831тис.грн.,

      - Культура  - 135,470тис.грн.,

      - Бібліотека –98,934тис.грн.,

       -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-11,000тис.грн.,

       -Благоустрій- 62,816тис.грн

       -Інші субвенції- 150,387тис.грн.

       - Організація та проведення громадських робіт-39,426тис.грн.,

      -  Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,   реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах-500,000тис.грн.,було повернуто до бюджету

   - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-198,717тис.грн.,

 -  Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-30,503тис.грн.

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 1082,276тис. грн.  нарахування на заробітну плату- 214,380тис.грн. За  2018 рік заборгованності по виплаті заробітної плати не має. Видатки становлять:               

0150

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

595514,99

2120

Нарахування на оплату праці

100957,34

 

1010

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

313613,97

2120

Нарахування на оплату праці

78741,85

 

4030

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

58154,07

2120

Нарахування на оплату праці

12812,23

 

 

4060

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

82676,52

2120

Нарахування на оплату праці

14759,45

3210

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

32316,86

2120

Нарахування на оплату праці

7109,71

          За 2018 рік  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму- 36,037тис.грн., по спеціальному фонду-14,717тис.грн.

                 За  2018 рік придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 92,272тис. грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

120,078

 

Дошкільні заклади освіти

90,502

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

18,139

 

Бібліотеки

3,511

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

24,800

 

 

 

                За 2018 рік по КФК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму   -0,233 грн., по КФК  Дошкільні заклади освіти-0,516тис.грн

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків 2018рік проведено в розмірі – 526,850тис.грн а саме:

Органи місцевого самоврядування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

66,987

2273

Оплата електроенергії

36,14

2275

Оплата інших енергоносіїв

38950,00

2800

Інші поточні видатки

--

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

4,080

2273

Оплата електроенергії

16,844

2275

Оплата інших енергоносіїв

58,496

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

15,126

2273

Оплата електроенергії

27,446

2800

Інші поточні видатки

2,106

 

 

Бібліотеки

 

2273

Оплата електроенергії

4,456

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0,033

2273

Оплата інших енергоносіїв

1,472

2275

Оплата електроенергії

4,500

 

Здійснення  заходів із землеустрою

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

10,051

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

77,550

 

 

 

 

 

 

2240

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

198,717

Видатки спеціального фонду в т.ч за рахунок вільного залишку  станом на 01.01.2018 по загальному фонду становлять:- 172,327грн.

4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»-3,952тис.грн., поповнення бібліотечних фондів.,

 

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів-0,450тис.грн., придбання трави

 

7350

Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)-33,662тис.грн для розроблення документації по генеральному плану села

 

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Проведено капітальний ремонт сходин на суму-85,806тис.грн

 

7691

«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»-3,278тис.грн. придбання бензину для обкошування території-1,653тис.грн., та леска-1,440тис.грн.,для коси та масло-,0185тис.грн.

 

3220

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»-21,140тис.грн., субвенція Уманському району на придбання ангіографу

3220

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»-3,240тис.грн., субвенція Нестерівській ЗОШ для капітального ремонту криші

КФК0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»-7,000тис.грн.,  придбання принтера

13,800тис.грн-придбання конструкції туалету

 

       

 

Спеціаліст-бухгалтер                                                 В.В  Кулинич