Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за  2019рік

      За  2019рік дохідна  частина  бюджету разом загального  та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради склала  в сумі  -2730160,71грн.(100,64%), По загальному фонду-2678390,62грн (100,64%) в т. ч трансферти від органів управління-114179,00.грн(100%), по спеціальному фонду-51770,09грн;  а  саме:

10000000

Податкові надходження  

2535634,08

99,59 %

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

824629,48

90,64 %

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

147661,74

89,84 %

14021900

Пальне

147661,74

89,84 %

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

600133,30

89,65 %

14031900

Пальне

600133,30

89,65 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

76834,44

101,09 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

76834,44

101,09 %

18000000

Місцеві податки

1711004,60

104,57 %

18010000

Податок на майно

939634,42

101,31 %

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

4615,74

247,23 %

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3154,31

178,01 %

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

7303,94

201,60 %

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1336,30

879,14 %

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

569629,89

97,42 %

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

66001,75

272,35 %

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

287592,49

92,43 %

18050000

Єдиний податок  

771370,18

108,84 %

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

27256,47

53,88 %

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

79624,10

149,37 %

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

664489,61

109,86 %

20000000

Неподаткові надходження  

28577,54

2755,79 %

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

561,00

0,00 %

21080000

Інші надходження  

561,00

0,00 %

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

561,00

0,00 %

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

1490,34

143,72 %

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1469,60

145,07 %

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

557,60

69,96 %

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

912,00

422,22 %

22090000

Державне мито  

20,74

86,42 %

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

20,74

86,42 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

26526,20

0,00 %

24060000

Інші надходження  

26526,20

0,00 %

24060300

Інші надходження  

834,20

0,00 %

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

25692,00

0,00 %

40000000

Офіційні трансферти  

114179,00

100,00 %

41000000

Від органів державного управління  

114179,00

100,00 %

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

114179,00

100,00 %

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

114179,00

100,00 %

 

всього

2678390,62

100,64%

10000000

Податкові надходження  

1478,53

94,96 %

19000000

Інші податки та збори 

1478,53

94,96 %

19010000

Екологічний податок 

1478,53

94,96 %

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

938,53

91,03 %

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

540,00

102,66 %

20000000

Неподаткові надходження  

50291,56

113,91 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

254,01

0,00 %

24060000

Інші надходження  

254,01

0,00 %

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

254,01

0,00 %

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

50037,55

113,33 %

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

22147,87

130,28 %

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

20196,00

118,80 %

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

1951,87

0,00 %

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

27889,68

102,72 %

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

7703,50

110,60 %

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

20186,18

100%

 

всього

51770,09

105,63%

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів по загальному фонду за 2019рік склали -2 697 295,39грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –1 017 565,8грн.,

      - Дошкільний навчальний заклад– 678 084,77грн.,

      - Культура  - 147 913,99грн.,

      - Бібліотека –89 643,44грн.,

       -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-75,000тис.грн.,(мат.доп.інваліду-1,000тис.грн., учасникам на ЧАЕС-6,000тис.грн.60000грн-для вирішення соціально побутових питань учаснику АТО, 8,000тис.грн учасникам АТО)

       -Благоустрій- 37 420,52грн.,

       -Інші субвенції- 252 035,76грн.,

           - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів-4000грн

       - Організація та проведення громадських робіт-40 517,70грн.,

-  Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-33 384,96грн.

    -     Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-300 911,00грн.

-Здійснення  заходів із землеустрою-20817,39грн.

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 1298592,30грн.,нарахування на заробітну плату -247822,62грн. За 2019 рік заборгованості по заробітні платі немає видатки становлять:

011150

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

763 539,86

2120

Нарахування на оплату праці

115 948,10

 

0111010

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

348770,30

2120

Нарахування на оплату праці

87152,66

 

0114030

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

65 964,15

2120

Нарахування на оплату праці

14 512,12

 

 

0114060

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

87 106,76

2120

Нарахування на оплату праці

22 903,27

0113210

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

33 211,23

2120

Нарахування на оплату праці

7 306,47

          За  2019 рік  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму- 35788,10рн., по спеціальному-30732,79рн.

                 За   2019 рік придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 201455,11грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

52836,87

 

Дошкільні заклади освіти

121265,62

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

13 556,96

 

Бібліотеки

3 581,66

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

10 214,00

 

 

 

                За  2019 рік по КПКВК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму- 996,81по КФК  Дошкільні заклади освіти-0грн

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за  2019рік проведено в розмірі – 34.130тис.грн.,

Органи місцевого самоврядування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

37022,34

2273

Оплата електроенергії

11,88

2275

Оплата інших енергоносіїв

47210,00

2800

Інші поточні видатки

-

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

6764,84

2273

Оплата електроенергії

17027,49

2275

Оплата інших енергоносіїв

64050,00

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

228,40

2273

Оплата електроенергії

21475,16

2800

Інші поточні видатки

2160,00

 

 

Бібліотеки

 

2273

Оплата електроенергії

5585,51

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

19999,00

2273

Оплата електроенергії

1200,96

2275

Оплата інших енергоносіїв

6490,00

Видатки сільського бюджету по спеціальному фонду за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду:

КФК 0114030 «Бібліотеки»-2,997тис.грн., для придбання книг для поповнення бібліотечного фонду.,

КФК 0114060 «Палаци і будинки культури»-203.000тис.грн., проведення капітального ремонту сходин., укладка кафелю, та капітальний ремонт у фоє будинку культури.

КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-21,704тис.грн придбання висоторіза.

КЕКВ 3122 «Капітальний ремонт інших об'єктів»-47,588тис.грн., залізобетонна загорожа на кладовище.

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»-300,000тис.грн для покрівлі в школі.

0117350 «Розроблення схем планування  та забудови території (містобудівної документації)-169,235тис.грн.

Головний бухгалтер                                                 В.В  Кулинич