Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за  III квартал 2019року

      За III квартал 2019року дохідна  частина  бюджету разом загального  та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради склала  в сумі  -1991,508тис.грн.(103,71%), По загальному фонду-1950,680тис.грн (103,71%) в т. ч трансферти від органів управління-85,635тис.грн(100%), по спеціальному фонду-40,828тис.грн;  а  саме:

10000000

Податкові надходження  

1838298,69

102,45 %

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

660867,04

97,49 %

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

116636,58

92,76 %

14021900

Пальне

116636,58

92,76 %

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

487283,02

98,03 %

14031900

Пальне

487283,02

98,03 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

56947,44

103,37 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

56947,44

103,37 %

18000000

Місцеві податки

1177431,65

105,47 %

18010000

Податок на майно

732638,94

103,49 %

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

4615,74

247,23 %

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3154,31

178,01 %

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

5412,53

194,84 %

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

941,81

1070,24 %

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

426272,75

97,30 %

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

62712,40

267,48 %

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

229529,40

95,69 %

18050000

Єдиний податок  

444792,71

108,89 %

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

21809,85

47,32 %

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

36480,15

121,31 %

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

386502,71

116,31 %

20000000

Неподаткові надходження  

26746,08

2891,47 %

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

51,00

0,00 %

21080000

Інші надходження  

51,00

0,00 %

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

51,00

0,00 %

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

1003,08

108,44 %

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

988,80

109,26 %

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

380,80

55,27 %

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

608,00

281,48 %

22090000

Державне мито  

14,28

71,40 %

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

14,28

71,40 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

25692,00

0,00 %

24060000

Інші надходження  

25692,00

0,00 %

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

25692,00

0,00 %

40000000

Офіційні трансферти  

85635,00

100,00 %

41000000

Від органів державного управління  

85635,00

100,00 %

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

85635,00

100,00 %

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

85635,00

100,00 %

 

всього

1950,680

103,71

10000000

Податкові надходження  

1122,28

95,84 %

19000000

Інші податки та збори 

1122,28

95,84 %

19010000

Екологічний податок 

1122,28

95,84 %

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

717,28

91,96 %

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

405,00

103,58 %

20000000

Неподаткові надходження  

39705,69

104,79 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

254,01

0,00 %

24060000

Інші надходження  

254,01

0,00 %

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

254,01

0,00 %

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

39451,68

104,12 %

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

14124,00

83,08 %

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

14124,00

83,08 %

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25327,68

121,23 %

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

5141,50

116,76 %

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

20186,18

122,43 %

 

всього

40,828

 

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів по загальному фонду за III квартал 2019року склали 1754,418тис.грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –623,106тис.грн.,

      - Дошкільний навчальний заклад– 443,132тис.грн.,

      - Культура  - 84,862тис.грн.,

      - Бібліотека –62,848тис.грн.,

       -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-7,000тис.грн.,

(мат.доп.інваліду-1,000тис.грн., учасникам на ЧАЕС-6,000тис.грн.)

       -Благоустрій- 27,034тис.грн.,

       -Інші субвенції- 222,857тис.грн.,

       - Організація та проведення громадських робіт-27,576тис.грн.,

-  Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-8,346тис.грн.

-     Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-213,896тис.грн.

 

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 891,385тис.грн.,нарахування на заробітну плату -178,985тис.грн. За III квартал заборгованості по заробітні платі немає видатки становлять:

0150

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

501,133

2120

Нарахування на оплату праці

82,929

 

1010

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

250,364

2120

Нарахування на оплату праці

62,707

 

4030

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

47,454

2120

Нарахування на оплату праці

10,439

 

 

4060

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

59,222

2120

Нарахування на оплату праці

15,603

3210

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

33,211

2120

Нарахування на оплату праці

7,306

          За IIIквартал 2019 року  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму- 29.668тис.грн., по спеціальному-15,605тис.грн.

                 За  IIквартал 2019 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 133,382тис.грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

26,870

 

Дошкільні заклади освіти

86,963

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

9,825

 

Бібліотеки

0,480

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

9,244

 

 

 

                За IIIквартал 2019 року по КФК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму-  0.997по КФК  Дошкільні заклади освіти-0грн

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за IIIквартал 2019року проведено в розмірі – 34.130тис.грн.,

Органи місцевого самоврядування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

11.164

2273

Оплата електроенергії

0.012

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

2800

Інші поточні видатки

-

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1.189

2273

Оплата електроенергії

12.242

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0.228

2273

Оплата електроенергії

15.361

2800

Інші поточні видатки

1,080

 

 

Бібліотеки

 

2273

Оплата електроенергії

4.475

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

-

2273

Оплата інших енергоносіїв

-

2275

Оплата електроенергії

0.794

Видатки сільського бюджету по спеціальному фонду за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду:

КФК 0114030 «Бібліотеки»-2,997тис.грн., для придбання книг для поповнення бібліотечного фонду.,

КФК 0114060 «Палаци і будинки культури»-203.000тис.грн., проведення капітального ремонту сходин., укладка кафелю, та капітальний ремонт у фоє будинку культури.

КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-21,704тис.грн придбання висото різа.

КЕКВ 3122 «Капітальний ремонт інших об'єктів»-47,588тис.грн., залізобетонна загорожа на кладовище.

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»-300,000тис.грн для покрівлі в школі.

 

Головний бухгалтер                                                 В.В  Кулинич