Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за I квартал 2018року

                   За I квартал 2018року дохідна  частина  бюджету разом загального  та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради склала  в сумі  -560,701тис.грн., без урахуванн трансфертів (дотації).По загальному фонду-557,024тис.грн (117,27%), по спеціальному фонду-3,677тис.грн. (21,32%);з урахуванням трансфертів- 584,754 тис.грн.  а  саме:

10000000

Податкові надходження  

552421,92

116,33 %

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

200072,57

94,97 %

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

43773,81

50,77 %

14021900

Пальне

43773,81

50,77 %

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

142732,76

127,39 %

14031900

Пальне

142732,76

127,39 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

13566,00

109,32 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

13566,00

109,32 %

18000000

Місцеві податки

352349,35

133,36 %

18010000

Податок на майно

220271,46

112,55 %

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

0,00

0,00 %

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

725,20

116,22 %

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

24,90

34,11 %

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

152767,99

102,67 %

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

786,78

0,00 %

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

65966,59

142,70 %

18050000

Єдиний податок  

132077,89

192,85 %

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

46088,90

0,00 %

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

10035,40

142,93 %

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

75953,59

123,57 %

20000000

Неподаткові надходження  

4602,17

3334,91 %

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

418,17

303,02 %

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

411,37

302,48 %

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

411,37

302,48 %

22090000

Державне мито  

6,80

340,00 %

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення

6,80

340,00 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

4184,00

0%

24060000

Інші надходження  

4184,00

0%

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

4184,00

0%

40000000

Офіційні трансферти  

24053,00

100%

41000000

Від органів державного управління  

24053,00

100%

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

24053,00

100%

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

24053,00

100%

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за Iквартал 2018року  по загальному фонду склало  82,015тис.грн. (116,43%)

581077,09

 

116,43%

10000000

Податкові надходження  

329,73

133,49 %

19000000

Інші податки та збори 

329,73

133,49 %

19010000

Екологічний податок 

329,73

133,49 %

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

208,23

114,41 %

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

121,50

186,92 %

20000000

Неподаткові надходження  

3347,00

19,69 %

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

3347,00

19,69 %

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

2469,00

14,52 %

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

2469,00

14,52 %

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

878,00

0,00 %

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

878,00

0,00 %

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

0,00

0,00 %

50000000

Цільові фонди  

0,00

0,00 %

50000000

Цільові фонди  

0,00

0,00 %

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,00

0,00 %

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,00

0,00 %

 

всього

3676,73

21,32%

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів по загальному фонду за I квартал 2018рокусклали 322,604тис.грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –146898,77грн

      - Дошкільний навчальний заклад– 108339,11грн.,

      - Культура  - 20986,69грн.,

      - Бібліотека –16636,36грн.,

       -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-0.

       -Благоустрій- 8512,77грн

       -Інші субвенції- 21230,00грн.

       - Організація та проведення громадських робіт-0

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 199,335тис. грн.  нарахування на заробітну плату- 41,521тис.грн. За I квартал 2018 року заборгованності по виплаті заробітної плати не має. Видатки становлять:               

0150

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

95581,26

2120

Нарахування на оплату праці

16696,14

 

1010

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

74358,30

2120

Нарахування на оплату праці

18652,19

 

4030

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

12605,64

2120

Нарахування на оплату праці

2773,23

 

 

4060

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

16789,50

2120

Нарахування на оплату праці

3399,51

3210

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

0

2120

Нарахування на оплату праці (

0

          За I квартал 2018 року  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму- 5,005тис.грн., по спеціальному фонду-5,435тис.грн.

                 За  I квартал 2018 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 21,837тис. грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

16,505

 

Дошкільні заклади освіти

5,332

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

0

 

Бібліотеки

0

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0

 

 

 

                За I квартал 2018 року по КФК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму   -0,00 грн.

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за  I  квартал 2018року проведено в розмірі - 19,155тис.грн а саме:

Органи місцевого самоврядування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

18116,37

2273

Оплата електроенергії

0

2275

Оплата інших енергоносіїв

0

2800

Інші поточні видатки

0

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1031,73

2273

Оплата електроенергії

3959,49

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0,00

2273

Оплата електроенергії

8026,77

2800

Інші поточні видатки

486,00

 

 

Бібліотеки

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0

2273

Оплата електроенергії

1257,49

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

7,38

2273

Оплата інших енергоносіїв

790,30

2275

Оплата електроенергії

0,00

Видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку  станом на 01.01.2018 по загальному фонду становлять:- 0грн.

Спеціаліст-бухгалтер                                                 В.В  Кулинич