Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за II квартал 2018року

                   За II квартал 2018року дохідна  частина  бюджету разом загального  та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради склала  в сумі  -1143,320тис.грн., без урахуванн трансфертів (дотації).По загальному фонду-1123,453тис.грн (116,15%), по спеціальному фонду-19,867тис.грн. (99,27%);з урахуванням трансфертів- 1191,415 тис.грн.  а  саме:

10000000

Податкові надходження  

1089274,20

112,64 %

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

436619,91

104,71 %

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

85738,10

69,74 %

14021900

Пальне

85738,10

69,74 %

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

319982,81

121,74 %

14031900

Пальне

319982,81

121,74 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

30899,00

99,03 %

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

30899,00

99,03 %

18000000

Місцеві податки

652654,29

118,64 %

18010000

Податок на майно

440493,32

105,11 %

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

501,80

0,00 %

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1771,58

0,00 %

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1569,15

116,32 %

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

24,90

16,82 %

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

298352,39

98,64 %

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

2730,86

0,00 %

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

135542,64

117,74 %

18050000

Єдиний податок  

212160,97

161,94 %

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

46088,90

614,52 %

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

19683,20

141,19 %

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

146388,87

133,60 %

20000000

Неподаткові надходження  

34179,12

20589,83 %

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

499,12

300,67 %

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

483,82

296,82 %

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

483,82

296,82 %

22090000

Державне мито  

15,30

510,00 %

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

15,30

510,00 %

24000000

Інші неподаткові надходження  

33680,00

0,00 %

24060000

Інші надходження  

33680,00

0,00 %

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

33680,00

0,00 %

40000000

Офіційні трансферти  

48095,00

100,00 %

41000000

Від органів державного управління  

48095,00

100,00 %

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

48095,00

100,00 %

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

48095,00

100,00 %

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за IIквартал 2018року  по загальному фонду склало  156,219тис.грн. (115,39%)

 1171,548

 

10000000

Податкові надходження  

789,34

154,17 %

19000000

Інші податки та збори 

789,34

154,17 %

19010000

Екологічний податок 

789,34

154,17 %

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

532,84

142,47 %

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

256,50

185,87 %

20000000

Неподаткові надходження  

19077,17

112,22 %

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

19077,17

112,22 %

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

8761,00

51,54 %

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

8761,00

51,54 %

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

10316,17

0,00 %

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

2340,00

0,00 %

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

7976,17

0,00 %

50000000

Цільові фонди  

0,00

0,00 %

50000000

Цільові фонди  

0,00

0,00 %

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,00

0,00 %

 

всього

19,867

92,27%

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів по загальному фонду за I Iквартал 2018рокусклали 1378,308тис.грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –332,406грн

      - Дошкільний навчальний заклад– 235,965грн.,

      - Культура  - 53,990грн.,

      - Бібліотека –33,519грн.,

       -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-4,000тис.грн.,

       -Благоустрій- 19,065грн

       -Інші субвенції- 100,408грн.

       - Організація та проведення громадських робіт-15,378тис.грн.,

      -  Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,   реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах-500,000тис.грн.,

   - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-69,767тис.грн.,

 -  Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-13,811тис.грн.

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 458,533тис. грн.  нарахування на заробітну плату- 93,361тис.грн. За II квартал 2018 року заборгованності по виплаті заробітної плати не має. Видатки становлять:               

0150

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

223,010

2120

Нарахування на оплату праці

38,852

 

1010

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

159,483

2120

Нарахування на оплату праці

39,000

 

4030

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

25,211

2120

Нарахування на оплату праці

5,546

 

 

4060

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

38,224

2120

Нарахування на оплату праці

7,190

3210

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

12,605

2120

Нарахування на оплату праці (

2,773

          За II квартал 2018 року  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму- 12,342тис.грн., по спеціальному фонду-14,717тис.грн.

                 За  IIквартал 2018 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 56,972тис. грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

32,647

 

Дошкільні заклади освіти

13,908

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

2,474

 

Бібліотеки

0,442

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

7,500

 

 

 

                За II квартал 2018 року по КФК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму   -0,00 грн., по КФК  Дошкільні заклади освіти-0,516тис.грн

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за  II  квартал 2018року проведено в розмірі – 138,366тис.грн а саме:

Органи місцевого самоврядування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

37,897

2273

Оплата електроенергії

0

2275

Оплата інших енергоносіїв

0

2800

Інші поточні видатки

0

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1,241

2273

Оплата електроенергії

9,474

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0,265

2273

Оплата електроенергії

15,300

2800

Інші поточні видатки

1,026

 

 

Бібліотеки

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0

2273

Оплата електроенергії

2,318

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0,015

2273

Оплата інших енергоносіїв

1,062

2275

Оплата електроенергії

0,00

 

 

 

 

 

 

2240

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

69,767

Видатки спеціального фонду в т.ч за рахунок вільного залишку  станом на 01.01.2018 по загальному фонду становлять:- 390,127грн.

4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»-3,952тис.грн., поповнення бібліотечних фондів.,

 

7130 «Здійснення  заходів із землеустрою»-77,550тис.грн., створення топографічних планів

 

7691

«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»-1,625тис.грн. придбання бензину для обкошування території та масло для коси.

 

3220

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»-300,000тис.грн., субвенція Нестерівській ЗОШ для капітального ремонту криші

КФК0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»-7,000тис.грн.,  придбання принтера

 

 

       

 

Спеціаліст-бухгалтер                                                 В.В  Кулинич