НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  23 грудня  2017 року  № 11-1/VII

 

Про  сільський   бюджет  на 2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 20,767тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2426,468 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2405,701 тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,767 тис.грн.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
2426,468 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    23,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти

-з районного бюджету сільському бюджету в сумі 105,701тис. грн.: на овіту 72,916тис. грн., та на культуру 32,785тис.грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

- з сільського бюджету районному бюджету: 56,290 тис.грн а саме:

-    Субвенція районному бюджету на фінансування «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»-25,000тис.грн.(в т.ч На харчування дітей 1-4 класів-25,000 грн.);

  

   - Субвенція районному бюджету згідно «Програми турбота»-  4,800грн., (в т.ч на виплату компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги жителям села Нестерівка - 4,800тис.грн.);

 

 - Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини» на 2004-2017роки в сумі 15,000грн.( придбання ПММ-15,000)

 

- Субвенція  районному  бюджету на фінансування Районної програми «Профілактики злочинності на 2016-2020роки» в сумі 5,000тис.грн.

 

  - Субвенція районному бюджету згідно «Районної програми    забезпечення  пожежної безпеки  в Маньківському районі» -2,000 тис.грн., на придбання палива для пожежного автомобіля ; 

 

-    Субвенція територіальному центру соціального обслуговування згідно рограми Турбота -4,490тис.грн.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1146,690 тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда