НЕСТЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ           

 

рішення

 

від 26  червня 2017 року                   № 14-1/VІ І

 

Про звіт по виконанню сільського

бюджету за I квартал 2017 року

 

      Заслухавши звіт сільської ради по виконанню сільського бюджету за I квартал 2017 року, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів сільська рада відмічає, що виконкомом сільської ради проведена відповідна робота по виконанню бюджету.

      За I квартал 2017 року до сільського бюджету надійшло 512,066 тис. грн. доходів, з них  501,443 тис. грн. платежів до загального фонду або 152,2 відсотки до плану даного періоду та до спеціального фонду 10,624 тис. грн. 236,10% до даного періоду. У складі доходів дотація вирівнювання з районного бюджету 26,429 тис.  грн. або  100  відсоток до планового обсягу.

      Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за I квартал 2017 року:
    • по доходах загального фонду у сумі 501,443тис. грн. , по видатках     201,407 тис.грн. з перевищенням  доходів над видатками у сумі  300,036 тис.  грн.;
    • по доходах спеціального фонду в сумі   10,624тис.грн. Видатки спеціального фонду сільського бюджету за рахунок вільного залишку що склався на 01.01.2017року становлять-347,399тис.грн.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та депутатської діяльності, етики, освіти, охорони здоров’я, культури (Нечитайло Г.В.).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               І.П.Кривда

 

 

 

Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за I квартал 2017 року

                   За I квартал 2017року дохідна  частина  бюджету разом загального фонду та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради  склала  в сумі  -485637,20  грн., без урахуванн трансфертів (дотації).По загальному фонду-475013,5 (152,20%), по спеціальному фонду-10623,70грн. (236,10%);з урахуванням трансфертів- 512066,20  грн. (152,2%) а  саме:

10000000

Податкові надходження  

474875,8

156,7

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

210667,6

252,3

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

32704,06

0,0

14021900

Пальне

32704,06

0,0

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

112040,5

0,0

14031900

Пальне

112040,5

0,0

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

65923

78,9

18000000

Місцеві податки

264208,2

120,3

18010000

Податок на майно

195718,8

115,6

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

0

0,0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

624,58

0,0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

74,66

100,9

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

148791,6

122,9

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

0

0,0

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

46227,96

96,0

18050000

Єдиний податок  

68489,47

136,1

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

0

0,0

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

7020,8

205,1

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

61468,67

131,1

20000000

Неподаткові надходження  

137,7

6885,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

137,7

6885,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

136

0,0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

136

0,0

22090000

Державне мито  

1,7

85,0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

1,7

85,0

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

0

0,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

0

0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

0

0,0

40000000

Офіційні трансферти  

26429

100,0

41000000

Від органів державного управління  

26429

100,0

41030000

Субвенції  

26429

100,0

41035000

Інші субвенції 

26429

100,0

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за I квартал2017року по загальному фонду склало 501,442 тис.грн.50коп (152,20%)

501442,5

152,2

10000000

Податкові надходження  

411,55

0,0

19000000

Інші податки та збори 

411,55

0,0

19010000

Екологічний податок 

411,55

0,0

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

303,01

0,0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

108,54

0,0

20000000

Неподаткові надходження  

10212,15

226,9

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

10212,15

226,9

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

3888

86,4

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

3888

86,4

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

6324,15

0,0

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

1774

0,0

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

4550,15

0,0

50000000

Цільові фонди  

0

0,0

 

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за I квартал2017року  по спеціальному фонду склало 10,623 тис.грн.70коп (236,10%)

10623,70

236,10

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів за I квартал2017року склали  201407,20 грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –80048,78 грн

      - Дошкільний навчальний заклад– 94782,84 грн.,

      - Культура  - 18213,45 грн.,

      - Бібліотека –8362,13грн.,

       -Інші видатки- 0грн.

       -Благоустрій- 12120,48грн

       -Землеустрій –0  грн

       -Інші субвенції 77490,00грн.

       - Організація та проведення громадських робіт-4550,17грн.

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 140086,46 грн.  нарахування на заробітну плату- 31873,83грн. За I квартал 2017 року заборгованності по виплаті заробітної плати не має. Видатки становлять:               

010116

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

55125,40

2120

Нарахування на оплату праці

11105,20

 

070101

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

60603,41

2120

Нарахування на оплату праці

15648,75

 

110201

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

6228,00

2120

Нарахування на оплату праці

1380,00

 

 

110204

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

14400,00

2120

Нарахування на оплату праці

2919,36

090501

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

3729,65

2120

Нарахування на оплату праці (

820,52

          За I квартал 2017 року  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму   14521,89  грн., по спеціальному фонду-0грн.

                 За  I квартал2017 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 9124,50   грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

8602,50

 

Дошкільні заклади освіти

200,00

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

0

 

Бібліотеки

322,00

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0

 

 

 

                ЗаI квартал 2017 року по КФК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму   -0,00 грн.

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за Iквартал 2017року проведено в розмірі  22471,17 а саме:

Органи місцевого самоврядування

2800

Інші поточні видатки

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1858,28

2273

Оплата електроенергії

3357,40

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

216,90

2273

Оплата електроенергії

3591,89

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

2870,00

2273

Оплата електроенергії

8816,32

2800

Інші поточні видатки

434,16

 

 

Бібліотеки

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0,00

2273

Оплата електроенергії

432,13

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

6,37

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

2273

Оплата електроенергії

887,72

Видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку  станом на 01.01.2017 по загальному фонду становлять:347399,00грн.

грн.,а саме:

010116 Органи місцевого самоврядування

3132 Капітальний ремонт інших об»єктів адмін..приміщення сільської ради-347399,00грн.

 

Спеціаліст-бухгалтер                                                 В.В  Кулинич