НЕСТЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ           

 

рішення

 

від 28  липня 2017 року                   № 15-1/VІ І

 

Про звіт по виконанню сільського

бюджету за II квартал 2017 року

 

      Заслухавши звіт сільської ради по виконанню сільського бюджету за I Iквартал 2017 року, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів сільська рада відмічає, що виконкомом сільської ради проведена відповідна робота по виконанню бюджету.

      За II квартал 2017 року до сільського бюджету надійшло 1052,726 тис. грн. доходів, з них  1020,095 тис. грн. платежів до загального фонду або 124,1відсотки до плану даного періоду, та до спеціального фонду 32,631 тис. грн. 171,64% до даного періоду. У складі доходів дотація вирівнювання з районного бюджету 52,853 тис.  грн. або  100  відсоток до планового обсягу.

      Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за II квартал 2017 року:
    • по доходах загального фонду у сумі 1020,095тис. грн. , по видатках     619,099 тис.грн. з перевищенням  доходів над видатками у сумі  400,996 тис.  грн.;
    • по доходах спеціального фонду в сумі   32,631 тис.грн. Видатки спеціального фонду сільського бюджету в т.ч за рахунок вільного залишку що склався на 01.01.2017року становлять-689,709тис.грн.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та депутатської діяльності, етики, освіти, охорони здоров’я, культури (Нечитайло Г.В.).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               І.П.Кривда

 

 

 

Інформація про виконання бюджету Нестерівської  сільської ради за II квартал 2017 року

                   За II квартал 2017року дохідна  частина  бюджету разом загального фонду та спеціального фонду Нестерівської  сільської  ради склала  в сумі  -999872,71  грн., без урахуванн трансфертів (дотації).По загальному фонду-967241,60 (125,7%), по спеціальному фонду-32630,71грн. (171,64%);з урахуванням трансфертів- 1052725,71  грн. (124,1%) а  саме:

10000000

Податкові надходження  

967075,5

125,8

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

416975,1

139,4

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

69425,09

164,7

14021900

Пальне

69425,09

164,7

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

262834

199,8

14031900

Пальне

262834

199,8

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

84716

67,6

18000000

Місцеві податки

550100,4

117,1

18010000

Податок на майно

419083,8

115,5

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

0

0,0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1350,16

216,0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

149,3

100,2

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

302466

121,7

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

0

0,0

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

115118,3

101,5

18050000

Єдиний податок  

131016,6

122,3

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

7500

4411,8

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

13940,8

208,9

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

109575,8

109,3

20000000

Неподаткові надходження  

166,09

415,2

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

166,09

415,2

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

163,2

1360,0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

163,2

1360,0

22090000

Державне мито  

2,89

10,3

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

2,89

10,3

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

0

0,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

0

0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

0

0,0

40000000

Офіційні трансферти  

52853

100,0

41000000

Від органів державного управління  

52853

100,0

41030000

Субвенції  

52853

100,0

41035000

Інші субвенції 

52853

100,0

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за II квартал 2017року по загальному фонду склало 198,049 тис.грн.60коп (124,1%)

1020095

124.1

10000000

Податкові надходження  

852,31

112,00 %

19000000

Інші податки та збори 

852,31

112,00 %

19010000

Екологічний податок 

852,31

112,00 %

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

622,27

186,31 %

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

230,04

53,87 %

20000000

Неподаткові надходження  

29278,40

162,66 %

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

29278,40

162,66 %

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

9063,50

50,35 %

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

9063,50

50,35 %

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

20214,90

0,00 %

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

3661,00

0,00 %

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

16553,90

0,00 %

50000000

Цільові фонди  

2500,00

1000,00 %

 

 

Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за II квартал 2017року  по спеціальному фонду склало 13,619 тис.грн.71коп (171.64%)

32630,71

171.64

На балансі Нестерівської сільської ради знаходиться  чотири   структурних підрозділів, це:

 -Орган місцевого самоврядування

- Дошкільний навчальний заклад

 - Будинок культури

 - Бібліотека

Витрати на утримання цих підрозділів за II квартал2017року склали 619099,58 грн., а саме:

      -Орган місцевого самоврядування –187943,57грн

      - Дошкільний навчальний заклад– 191098,77грн.,

      - Культура  - 45665,97грн.,

      - Бібліотека –19443,00грн.,

       -Інші видатки-6100,00грн.

       -Благоустрій- 53619,59грн

       -Землеустрій –0  грн

       -Інші субвенції- 97740,00.

       - Організація та проведення громадських робіт-17488,68.

 На утримання даних підрозділів  складає  заробітна плата – 301466,93 грн.  нарахування на заробітну плату- 66522,74грн. За II квартал 2017 року заборгованності по виплаті заробітної плати не має. Видатки становлять:               

010116

Органи місцевого самоврядування

 

2111

Заробітна плата

127981,80

2120

Нарахування на оплату праці

24276,39

 

070101

Дошкільні заклади освіти

 

2111

Заробітна плата

117444,71

2120

Нарахування на оплату праці

29226,49

 

110201

Бібліотеки

 

2111

Заробітна плата

12456,00

2120

Нарахування на оплату праці

4196,00

 

 

110204

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2111

Заробітна плата

29080,88

2120

Нарахування на оплату праці

5838,72

090501

Організація та проведення громадських робіт

 

2111

Заробітна плата

14503,54

2120

Нарахування на оплату праці (

2985,14

          За II квартал 2017 року  придбано продуктів харчування  по загальному фонду для дитячого садка   на суму   30036,56грн., по спеціальному фонду-0грн.

                 За  II квартал 2017 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму 47336,65  грн., а саме:

 

Органи місцевого самоврядування

27464,53

 

Дошкільні заклади освіти

5031,00

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

3527,88

 

Бібліотеки

1793,00

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

9520,24

 

 

 

                ЗаII квартал 2017 року по КФК  Органи місцевого самоврядування проведено видатки на відрядження по загальному фонду на суму   -0,00 грн.

                Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за IIквартал 2017року проведено в розмірі  69896,70 а саме:

Органи місцевого самоврядування

2800

Інші поточні видатки

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

4104,54

2273

Оплата електроенергії

4116,31

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3215,55

2273

Оплата електроенергії

6144,46

2275

Оплата інших енергоносіїв

0

 

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

32666,00

2273

Оплата електроенергії

16505,55

2800

Інші поточні видатки

920,16

 

 

Бібліотеки

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

0

2273

Оплата електроенергії

998,00

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних

13,07

2275

Оплата інших енергоносіїв

0

2273

Оплата електроенергії

1213,06

Видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку  станом на 01.01.2017 по загальному фонду становлять:689709,00грн.

грн.,а саме:

010116 Органи місцевого самоврядування

3132 Капітальний ремонт інших об»єктів адмін..приміщення сільської ради-687216,00грн.

9180 Цільові фонди

2210 Предмети матеріали обладнання інвентар-2493грн., 504грн-вапно для побілки дерев, 1449грн-бензин для обкошування прилеглої території, 184грн-вінок до братської могили, 356грн-фарби, розчинник.

Спеціаліст-бухгалтер                                                 В.В  Кулинич