НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

                                     

                                       від  21 грудня  2017 року  № 18-1/VII

 

 

Про  сільський   бюджет  на 2018 рік

 

Відповідно до статті 76,77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

          

  1. Визначити на 2018 рік:

 

- доходи сільського бюджету у сумі 2490,908тис.грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2466,312тис.грн, та спеціального фонду сільського бюджету 24,596тис.грн,  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2490,908тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2466,312тис.гривень.,та видатки спеціального фонду сільського бюджету 24,596тис.грн

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду
2466,312тис. грн. Та по спеціальному фонду 24,596тис.грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі    25,000 тис. гривень.

4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти

- з сільського бюджету районному бюджету: 131459,00 тис.грн згідно додатком 4 до цього рішення.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків

загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  535,167тис.грн з додатком 5 до цього рішення.

7. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

8.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

10. Установити, що джерелами формування  спеціального фонду  сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 69-1, та 71 Бюджетного кодексу України

        11. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
  • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.
  •  

12. Додатки 1-5  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                   І.П. Кривда

 

Додатки до рішення